CZYM JEST LECTIO DIVINA?

Rekolekcje „Lectio divina”, prowadzone przez Salwatorianów w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oparte sąlectio_divina.jpg w=640 na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym. Jest to praktyka dostępna dla wszystkich wierzących: prostych i uczonych, duchownych i świeckich. Jest szczególnym rodzajem duchowości, radykalną formą życia chrześcijańskiego. Składają się na nią cztery etapy modlitwy słowem Bożym: lectio (czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja). Wierne i cierpliwe kroczenie drogą „Lectio divina” pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. „Lectio divina” jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: „W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie…” (Pastores dabo vobis, 47).

Od osoby, która pragnie kroczyć drogą „Lectio divina”, oczekuje się fundamentalnego wyboru: postawienia słowa Bożego w centrum własnego życia, umiłowania go ponad wszystko, słuchania i przyjmowania słowa Bożego całym sobą: umysłem, sercem i wolą. Umiłowanie i przyjmowanie słowa domaga się jednak konkretnej postawy ascezy: świadomie ofiarowanego czasu dla słuchania Bożego słowa, wychodzenia z nim na pustynię, trwania w słowie, strzeżenia go we własnym sercu i modlenia się nim. Tak przeżywane słowo Boże ma wpływ na odpowiedzialne przeżywanie codziennego życia i związanych z nim spraw. Słowo Boże postawione w centrum codzienności porządkuje ją i oczyszcza z chaosu, z niepokoju i z egoistycznych dążeń. Staje się punktem odniesienia w rozeznawaniu codziennych wyborów. Uczy szukania woli Bożej i odpowiadania na nią. Wychowuje do kontemplacji pośród codzienności. Do takiego stylu życia przeżywanego w codzienności starają się przygotowywać rekolekcje „Lectio divina”.

opracował ks. Krzysztof Wons SDS

Tekst pochodzi ze strony www.cfd.sds.pl