ZGŁOSZENIA


kwosobowy

Aby zgłosić się na rekolekcje, trzeba pobrać formularz zgłoszeniowy, który jest zamieszczony powyżej, wydrukować i wypełnić go, a następnie wysłać tradycyjną pocztą na adres Seminarium, dołączając kopertę ze znaczkiem, zaadresowaną do siebie, ponieważ prześlemy informację o przyjęciu na rekolekcje.

Adres:

Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu
ul. Robotnicza 29,
82-300 Elbląg

lub dokonać zgłoszenia przez internet:

Zgłoszenie na rekolekcje Lectio Divina (formularz internetowy)

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Elbląska, z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg;
2) inspektorem ochrony danych jest ks. Andrzej Piotrowski, tel. 55 2327370 (pn-pt 900-1300), e-mail: iod_elblagdiec@op.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działaniami informacyjnymi Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu;
3) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda; podanie przez Panią/Pana tych danych jest dobrowolne – jednakże konieczne dla celów informacyjnych, związanych z działalnością Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nowej Ewangelizacji – agenda Kurii Diecezjalnej Elbląskiej;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – gdy nie ma takiej konieczności ich przekazywania
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z Dekretem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.