Cztery Etapy lectio divina

Zasadnicza droga formacji obejmuje cztery etapy rekolekcji, odprawiane kolejno w corocznym odstępie czasu, opierając się na poszczególnych Ewangeliach od Marka poprzez Mateusza i Łukasza aż do Jana. Kto przeszedł podstawowe etapy rekolekcji, może skorzystać z pogłębień, które oparte są o różne postaci i teksty biblijne.

REKOLEKCJE ZE ŚW. MARKIEM

ETAP I

REKOLEKCJE ZE ŚW. MATEUSZEM

ETAP II

REKOLEKCJE ZE ŚW. ŁUKASZEM

ETAP III

REKOLEKCJE ZE ŚW.IĘTYM JANEM

ETAP IV

Czym jest lectio divina?

Rekolekcje „Lectio divina”, oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym. Jest to praktyka dostępna dla wszystkich wierzących: prostych i uczonych, duchownych i świeckich. Jest szczególnym rodzajem duchowości, radykalną formą życia chrześcijańskiego. Wierne i cierpliwe kroczenie drogą „Lectio divina” pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. „Lectio divina” jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: „W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie…” (Pastores dabo vobis, 47).

4 kroki lectio divina

Dynamika rekolekcji „Lectio divina” opiera się na czterech etapach modlitwy słowem Bożym: lectio – meditatio – oratio – contemplatio, które stanowią cztery główne momenty rekolekcyjnego dnia. Uczestnik rekolekcji wprowadzany jest dzień po dniu w osobiste spotkanie ze słowem Bożym, przeżywane na pustyni: na indywidualnej modlitwie i w pełnym milczeniu. Jest zaproszony i przygotowywany przez prowadzącego rekolekcje do czterech momentów dnia:

1. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Słowo Boże, które zostało spisane, jest ciągle słowem, które musi być przez ciebie usłyszane i przyjęte całą istotą.

2. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. Koncentruj się na słowie, a nie na sobie. Bogactwo słowa będzie Ci pomagało poznać i zrozumieć siebie.

3. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”.

4. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu.contenplatio Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem.

Services

Zgłoszenia

Chcesz się zgłosić na rekolekcje? Kliknij i dowiedz się w jaki sposób to zrobić!

Skocz po więcej informacji

Cel rekolekcji

Celem rekolekcji jest otwarcie się na słowo, które zbawia i przemienia życie. Intensywne przeżywanie modlitwy na pustyni ma pomóc uczestnikowi rekolekcji w rozmiłowaniu się w słowie Bożym, w zdobywaniu jego duchowego smaku i w otwieraniu się na jego wezwania.

Read More

towarzyszenie duchowe

Na drodze modlitwy słowem Bożym człowiek nie powinien kroczyć sam, o własnych tylko siłach. Im głębiej rekolektant poddaje się działaniu słowa Bożego tym bardziej powinien szukać pomocy ze strony osoby doświadczonej na drogach życia duchowego.

Read More

Warunki uczestnictwa

I. Wcześniejsze przygotowanie do modlitwy słowem Bożym oraz pielęgnowanie jej w codzienności. II. Osobiste pragnienie i zgoda na podjęcie ośmiodniowych rekolekcji przeżywanych w klimacie pustyni i pełnego milczenia. III. Zgoda na indywidualne rozmowy z kierownikiem duchowym.

Read More