Towarzyszenie duchowe

Na drodze modlitwy słowem Bożym człowiek nie powinien kroczyć sam, o własnych tylko siłach. Im głębiej rekolektant poddaje się działaniu słowa Bożego tym bardziej powinien szukać pomocy ze strony osoby doświadczonej na drogach życia duchowego. Każdy rekolektant prowadzony jest indywidualnie przez kierownika duchowego w osobistym przeżywaniu i rozeznawaniu wyzwań słowa Bożego. Słowo Boże przemawia do każdego z osobna w sposób jedyny i niepowtarzalny. Dynamika rekolekcji uwzględnia tę „jedyność i niepowtarzalność”. Uwzględnia „tempo” i poziom zażyłości ze słowem Bożym jaki posiada dana osoba. Kierownik duchowy towarzyszy rekolektantowi w indywidualnym procesie otwierania się na słowo Boże, przyjmowania go i odpowiadania na nie całym życiem. Razem z rekolektantem modli się i wsłuchuje w słowo, w jego wezwania i poruszenia. Towarzyszenie ze strony kierownika staje się ważne zwłaszcza w tych delikatnych momentach, w których rekolektant doświadcza na modlitwie konfrontacji słowa Bożego ze swoim życiem – gdy słowo potwierdza i umacnia to co dobre, i gdy wprowadza w kryzys i oczyszcza z pokusy chodzenia swoimi drogami zamiast drogami słowa Bożego.

opracował ks. Krzysztof Wons SDS

Tekst pochodzi ze strony www.cfd.sds.pl