Cel rekolekcji

Celem rekolekcji jest otwarcie się na słowo, które zbawia i przemienia życie.

Intensywne przeżywanie modlitwy na pustyni ma pomóc uczestnikowi rekolekcji w rozmiłowaniu się w słowie Bożym, w zdobywaniu jego duchowego smaku i w otwieraniu się na jego wezwania. Modlitwa osobista prowadzić ma do coraz głębszego doświadczenia mocy słowa Bożego, pragnącego przemienić całą historię życia rekolektanta: jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Droga rekolekcji zmierza do odkrywania i doświadczenia mocy Bożego słowa i działającego w nim Ducha, ponieważ On sam jeden, zdolny jest doprowadzić rekolektanta do całej prawdy o jego życiu. Słowo Boga zdolne jest dotrzeć do najgłębszych i zakrytych zakamarków serca, osądzić jego pragnienia i myśli. „Lectio divina” prowadzi do szczególnego doświadczenia płodności Bożego słowa, które rodzi w człowieku nowe życie, oczyszcza i uzdrawia go, które zbawia człowieka „tu i teraz”, które zdolne jest wcielić się w każdą, nawet najbardziej zranioną historię ludzkiego życia, uzdrowić ją i uczynić świętą. Szczególną patronką i wzorem dla idących rekolekcyjną drogą jest Maryja, która słucha słowa, zachowuje je i strzeże, konfrontuje z własnym życiem i rodzi Słowo.

opracował ks. Krzysztof Wons SDS

Tekst pochodzi ze strony www.cfd.sds.pl