Kontakt

Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu

ul. Robotnicza 29, 82-300 Elbląg

tel. 509 607 850;

e-mail: cne.elblag@gmail.com

www.cneelblag.pl

www.wsdelblag.pl/lectiodivina